Σε τι συνίσταται η εκπαίδευση Davis®;

Η εκπαίδευση Davis®, που αφορά τόσο παιδιά από 8 ετών όσο και ενήλικες, ξεκινά με μια εντατική φάση, η οποία περιλαμβάνει συνήθως 25 ως 30 ώρες ατομικής συμβουλευτικής.

Η εντατική αυτή φάση σας ανοίγει το δρόμο γιας νέες εμπειρίες όσον αφορά την αντίληψή σας και τους ιδιαίτερους τρόπους εκμάθησης που σας χαρακτηρίζουν. Στόχος μου είναι να σας εξοικειώσω με τις νέες και εξατομικευμένες στρατηγικές εκμάθησης και τις μεθόδους Davis κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να είστε κατόπιν σε θέση να τις θέτετε από μόνοι σας σε εφαρμογή.

Την πρώτη αυτή εντατική φάση ακολουθεί η φάση της αυτόνομης άσκησης στο σπίτι. Όσον αφορά τα παιδιά, θα πρέπει αυτά να υποστηρίζονται από κάποιον μεγάλο, τον οποίο το πρόγραμμα Davis προετοιμάζει κατάλληλα. Η γνώση περί του αντικειμένου και της μεθόδου της άσκησης δίνει πια νόημα στην άσκηση αυτή. Πράγματι, και εδώ ισχύει το ίδιο όπως και σε άλλες δραστηριότητες, όπως λ.χ. στην εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου ή στην αθλητική προπόνηση: «η άσκηση κάνει τον πρωταθλητή».

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης αυτής φάσης, σας συνοδεύω επί τρεις περίπου μήνες, για μια έως τρεις ώρες την εβδομάδα.


Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για μια πρώτη δωρεάν συμβουλευτική συνάντηση.

 

 

 

© Dyslexia-help.gr (Traute Lutz) 2013
   

Οι επαγγελματικές υπηρεσίες που περιγράφονται ως Davis®, Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, Davis Orientation Counseling® και Davis Math Mastery® μπορούν να παρασχεθούν μόνο από πρόσωπα που έχουν εκπαιδευτεί και εξουσιοδοτηθεί ως Davis® Facilitators από την Davis® Dyslexia Association International. Για περισσότερες πληροφορίες: www.dyslexia.com

 

Webdesign by soptop © 2013