Το χάρισμα της δυσλεξίας

Η μέθοδος Davis® βασίζεται στην αναγνώριση του γεγονότος ότι οι δυσλεκτικοί σκέφτονται πρωτίστως με εικόνες και όχι με λέξεις. Αυτό σημαίνει ότι αναπτύσσουν έναν αφάνταστο πλούτο από εσωτερικές εικόνες που δίνει φτερά στην φαντασία και την δημιουργικότητά τους. Οι εσωτερικές αυτές παραστάσεις λειτουργούν όπως ένα όνειρο: εναλλάσσονται με μεγάλη ταχύτητα, ελεύθερα από λογικές αναγκαιότητες, εικονικά και συνολικά. Εδώ έγκειται το εντυπωσιακό ταλέντο των δυσλεκτικών: μπορούν να δημιουργούν αδιάκοπα αντικείμενα και σκηνές μέσα από ‘εσωτερικές εικόνες’.  
Το χάρισμα αυτό μετατρέπεται έξαφνα σε εμπόδιο όταν οι ‘εξωτερικές εικόνες’ της πραγματικότητας δεν συμβαδίζουν πια με τις εσωτερικές, όταν τα πραγματικά δεδομένα δεν συμπίπτουν με τον κόσμο της φαντασίας και της αντίληψης των δυσλεκτικών.
Αυτό μπορεί να εκδηλώνεται όταν τέτοια παιδιά παραμένουν κλεισμένα στον δικό τους κόσμο, δεν ακούν όταν τα φωνάζει κανείς, ή χάνουν κάθε αίσθηση του χρόνου. Τα παιδιά αυτά διαβάζοντας σπεύδουν να δημιουργήσουν από τα πρώτα κιόλας γράμματα έτοιμες εικόνες στο μυαλό τους, και μαντεύουν έτσι λέξεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του ολοκληρωμένου γραπτού. Κατά τον ίδιο τρόπο, δυσκολίες μπορούν να εμφανιστούν όταν τα παιδιά αυτά συναντούν λέξεις ή σύμβολα για τα οποία αδυνατούν να κατασκευάσουν κάποια εσωτερική εικόνα. Τέτοια σύμβολα μπορεί να είναι μεμονωμένα γράμματα, λέξεις όπως «αυτό», «και», «αν» ή στο πεδίο των μαθηματικών, αριθμοί ή μαθηματικά σύμβολα.

Ασυνήθιστα ταλέντα με το χάρισμα της δυσλεξίας
Leonardo da Vinci, Thomas Edison,Walt Disney, Albert Einstein,
John Irving, Jørn Utzon (αρχιτέκτονας της Όπερας του Σίδνεϋ)


"Μια εικόνα
λέει όσα
χίλιες λέξεις"Δυσλεξία και αντίληψη
video στα Αγγλικά


Δυσλεξία και χάρισμα
video στα Αγγλικά

 

© Dyslexia-help.gr (Traute Lutz) 2013
   

Οι επαγγελματικές υπηρεσίες που περιγράφονται ως Davis®, Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, Davis Orientation Counseling® και Davis Math Mastery® μπορούν να παρασχεθούν μόνο από πρόσωπα που έχουν εκπαιδευτεί και εξουσιοδοτηθεί ως Davis® Facilitators από την Davis® Dyslexia Association International. Για περισσότερες πληροφορίες: www.dyslexia.com

 

Webdesign by soptop © 2013