Δυσλεξία

Ως δυσλεξία αντιλαμβανόμαστε γενικά μια διαταραχή στην εκμάθηση του γραπτού λόγου. Οι δυσλεκτικοί έχουν προβλήματα με τη μετατροπή του προφορικού λόγου σε γραπτό και αντιστρόφως, δηλαδή με την εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής.

Πιθανά χαρακτηριστικά συμπτώματα :

- Η εκμάθηση της ανάγνωσης συναντά εμπόδια και αβεβαιότητες.
- Η ανάγνωση είναι κοπιαστική.
- Λέξεις και καταλήξεις λέξεων παραβλέπονται ή αλλοιώνονται.
- Μεμονωμένα γράμματα συγχέονται με άλλα ή παραλείπονται ή
υπερπηδώνται.
- Η ταχύτητα της ανάγνωσης είναι είτε υπερβολικά αργή είτε υπερβολικά γρήγορη.
- Το περιεχόμενο του διαβασμένου κειμένου δεν γίνεται κατανοητό
και δεν μπορεί να αναπαραχθεί.
- Ασταθής ορθογραφία.
- Πολλά λάθη κατά την αντιγραφή κειμένων.
- Δυσανάγνωστα μεμονωμένα γράμματα ή, γενικά, δυσανάγνωστος γραφικός χαρακτήρας.
- Η σύνταξη ιδίων κειμένων συναντά δυσκολίες.

Το πρόγραμμα διόρθωσης δυσλεξίας Davis®  δίνει ιδιαίτερο βάρος στον έλεγχο και την καθοδήγηση της ιδίας αντίληψης. Πράγματι, μόνον εφόσον όλα τα γράμματα έχουν αφομοιωθεί και αναγνωριστεί οπτικά, υπάρχει η βάση για περαιτέρω εκμάθηση της ανάγνωσης και της ορθογραφίας. Ένα άλλο ζήτημα στο οποίο δίνεται έμφαση είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη εσωτερικών εικόνων που αφορούν σύμβολα, αφηρημένες έννοιες και ανεικονικές λέξεις, ώστε αυτές, με αποσαφηνισμένη πλέον τη σημασία τους, να γίνονται άμεσα κατανοητές και να μην αποτελούν πια εμπόδιο. Έτσι τα παιδιά κερδίζουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, σιγουριά στον χειρισμό των γραμμάτων και των λέξεων, ενώ ανοίγει μπροστά τους ο δρόμος της μάθησης χωρίς εντάσεις και άγχος.

 

 

"Ακούω και ξεχνώ. Βλέπω και συγκρατώ.
Πράττω και καταλαβαίνω."
Κομφούκιος

 

 

 

 

 

 

 

© Dyslexia-help.gr (Traute Lutz) 2013    

Οι επαγγελματικές υπηρεσίες που περιγράφονται ως Davis®, Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, Davis Orientation Counseling® και Davis Math Mastery® μπορούν να παρασχεθούν μόνο από πρόσωπα που έχουν εκπαιδευτεί και εξουσιοδοτηθεί ως Davis® Facilitators από την Davis® Dyslexia Association International. Για περισσότερες πληροφορίες: www.dyslexia.com

 

Webdesign by soptop © 2013