Δυσαριθμησία

Ως δυσαριθμησία περιγράφονται δυσκολίες στον χειρισμό αριθμών και ποσοτήτων καθώς και η φαινόμενη αδυναμία να συγκρατούνται στη μνήμη υπολογιστικές μέθοδοι που μαθεύτηκαν με κόπο. 

Πιθανά εμφανή συμπτώματα:

- Αντιστροφή ή σύγχυση των αριθμών.
- Ελλιπής σιγουριά στο χειρισμό ποσοτήτων (αρίθμηση με τα δάχτυλα, το παιδί προσπαθεί να μαντέψει τα αποτελέσματα αντί να τα υπολογίζει).
- Σύγχυση στην αναγνώριση συμβόλων αριθμητικών πράξεων (συχνά το μείον γίνεται συν).
- Δυσκολία κατανόησης βασικών μεθόδων αριθμητικού υπολογισμού, των δεκάδων, του δεκαδικού συστήματος.
- Τα όσα μαθαίνονται ξεχνιούνται γρήγορα.

Το πρόγραμμα διόρθωσης μαθηματικών προβλημάτων Davis® βοηθά κατ’ αρχήν ώστε τα αφηρημένα σύμβολα να καθίστανται αντιληπτά ως εικόνες και να γίνονται έτσι κατανοητά. Επίσης, βοηθά να κατανοηθούν οι βασικές έννοιες πάνω στις οποίες βασίζονται οι μέθοδοι αριθμητικού υπολογισμού, όπως λ.χ. η αρχή της τάξης ή της ακολουθίας. Οι αριθμοί ή οι εξισώσεις δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά μόνον ως εικόνες. Ο ίδιος αριθμός μπορεί να σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό ανάλογα με την σειρά με την οποία εμφανίζεται στο πλαίσιο μιας αριθμητικής ακολουθίας. Η κατανόηση αυτών των βασικών εννοιών βοηθά στην απόκτηση μεγαλύτερης σιγουριάς κατά τον χειρισμό των αριθμών και την εκτέλεση υπολογισμών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Dyslexia-help.gr (Traute Lutz) 2013    

Οι επαγγελματικές υπηρεσίες που περιγράφονται ως Davis®, Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, Davis Orientation Counseling® και Davis Math Mastery® μπορούν να παρασχεθούν μόνο από πρόσωπα που έχουν εκπαιδευτεί και εξουσιοδοτηθεί ως Davis® Facilitators από την Davis® Dyslexia Association International. Για περισσότερες πληροφορίες: www.dyslexia.com

 

Webdesign by soptop © 2013