Επικοινωνία

 

Traute Lutz
Διπλωματούχος Κοινωνική Παιδαγωγός
Οικογενειακή Σύμβουλος

Σύμβουλος Δυσλεξίας Davis

 

τηλ. 210 8043889, 6934311373

email lutz.traute@gmail.com

 

 

© Dyslexia-help.gr (Traute Lutz) 2013
   

Οι επαγγελματικές υπηρεσίες που περιγράφονται ως Davis®, Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, Davis Orientation Counseling® και Davis Math Mastery® μπορούν να παρασχεθούν μόνο από πρόσωπα που έχουν εκπαιδευτεί και εξουσιοδοτηθεί ως Davis® Facilitators από την Davis® Dyslexia Association International. Για περισσότερες πληροφορίες: www.dyslexia.com

 

Webdesign by soptop © 2013