Η μέθοδος Davis®


Η μέθοδος Davis® αντιλαμβάνεται τη δυσλεξία ως ένα πολυεπίπεδο φαινόμενο, το οποίο μπορεί να εκδηλώνεται σε διαφορετικά πεδία μέσα από συμπτώματα που συνοψίζονται ως ‘μαθησιακά προβλήματα’. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εκδηλώνονται:

Στην ανάγνωση ή/και την ορθογραφία. Τα συμπτώματα αυτά κατά κανόνα συνοψίζονται ως δυσλεξία.
Στους αριθμητικούς υπολογισμούς. Αυτό ονομάζεται συνήθως δυσαριθμησία.
Στη συγκέντρωση της προσοχής, που περιγράφεται ως ΔΕΠ/Υ.
Στο γράψιμο με το χέρι ή σε άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την κινητικότητα ή την μικρο-κινητικότητα. Συχνά τέτοια φαινόμενα περιγράφονται με το γενικό όρο Δυσπραξία, που σημαίνει απλά σωματική αδεξιότητα.

Όλα αυτά τα συμπτώματα έχουν την αιτία τους σε ένα διαφορετικό τρόπο αντίληψης, και μπορούν να διορθωθούν επιτυχώς με τις μεθόδους Davis®.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η μέθοδος Davis®;

Με τη βοήθεια της λεγόμενης συμβουλευτικής προσανατολισμού Davis®, o δυσλεκτικός μαθαίνει να καθοδηγεί την ακατάστατα εικονική του σκέψη. Όπως ένας χορευτής μαθαίνει πώς να διατηρεί τον προσανατολισμό του ώστε να μπορεί να εκτελέσει μια πιρουέτα χωρίς να πέσει, έτσι και ο δυσλεκτικός μαθαίνει να προσανατολίζεται για να μπορεί να κατευθύνει την προσοχή του στο στόχο της.

Εκτός αυτού, μαθαίνει επίσης να ελέγχει συνειδητά το παρορμητικό ή τυχαίο της συμπεριφοράς του. Έτσι, θα μπορεί πια να αναγνωρίζει, να επιμηκύνει ή να ακυρώνει ηθελημένα τις φάσεις της ασταθούς ή βραχύβιας προσοχής του, και θα αποκτήσει σταδιακά τη δυνατότητα να μαθαίνει από μόνος του, αυτόνομος και ανεξάρτητος.   

Άλλες μαθησιακές τεχνικές βοηθούν ώστε τα αφηρημένα σύμβολα να συνδεθούν με ‘εικόνες’ και συνεπώς με σημασίες, και να μπορέσουν έτσι να αποθηκευτούν.

Η μέθοδος συμπληρώνεται από ασκήσεις ισορροπίας και χαλάρωσης, διότι μόνο η μάθηση χωρίς κούραση είναι πραγματική μάθηση, και γίνεται με κέφι.

 

 

 


Ο χαρισματικός δυσλεκτικός
video στα Αγγλικά

 

 

 

© Dyslexia-help.gr (Traute Lutz) 2013    

Οι επαγγελματικές υπηρεσίες που περιγράφονται ως Davis®, Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, Davis Orientation Counseling® και Davis Math Mastery® μπορούν να παρασχεθούν μόνο από πρόσωπα που έχουν εκπαιδευτεί και εξουσιοδοτηθεί ως Davis® Facilitators από την Davis® Dyslexia Association International. Για περισσότερες πληροφορίες: www.dyslexia.com

 

Webdesign by soptop © 2013