Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ)

Πιθανά χαρακτηριστικά συμπτώματα:
Το παιδί / το υποκείμενο
:

  • δείχνει έντονο και ανεξέλεγκτο ενδιαφέρον για πλήθος πραγμάτων και, κατά συνέπεια, η προσοχή του εύκολα διασπάται από ερεθίσματα όπως θόρυβοι, μη κατανοητά περιεχόμενα του μαθήματος, συναισθήματα,
  • ενεργεί αυθόρμητα και με ενθουσιασμό, κάτι που οδηγεί σε απερισκεψία και ανολοκλήρωτες εργασίες,
  • δείχνει ελλειμματική προσοχή κατά την ακρόαση (ονειροπολεί, σκέφτεται άλλα πράγματα), παρανοεί ή παραβλέπει οδηγίες ή μέρη μιας εκφώνησης,
  • χαρακτηρίζεται από μεγάλη εσωτερική ανάγκη για κίνηση και έχει δυσκολίες να κάθεται ήσυχο, στην τάξη σηκώνεται όρθιο χωρίς άδεια και περιφέρεται χωρίς λόγο,
  • με δυσκολία μπορεί να περιμένει, συνηθίζει να διακόπτει τους άλλους και βιάζεται να απαντά,
  • δυσκολεύεται να ακολουθήσει κανόνες,
  • βιώνει συγκρούσεις στη σχέση του με τους άλλους και συχνά αισθάνεται ότι δεν τον καταλαβαίνουν ή ότι τον αδικούν, κάτι που οδηγεί σε εκνευρισμούς και εκρήξεις οργής,
  • στην καθημερινότητα ξεχνάει εύκολα, δυσκολεύεται να διατηρήσει τάξη στα πράγματα, είναι ανοργάνωτο και συχνά καθυστερεί.

Το πρόγραμμα διόρθωσης ελλειμματικής προσοχής Davis® δίνει βάρος στη θετική πλευρά των συμπτωμάτων αυτών: στην περιέργεια, τα πολύπλευρα ενδιαφέροντα, τον ενθουσιασμό. Θεωρεί ότι το πρόβλημα έγκειται μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι η προσοχή και, κατά συνέπεια, η συμπεριφορά του υποκειμένου κατευθύνεται προς πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις εκάστοτε προσδοκίες του περιβάλλοντός του, λ.χ. του δασκάλου του. Έτσι, σημαντικό στοιχείο του προγράμματος είναι και εδώ η καθοδήγηση και ο έλεγχος της ιδίας αντίληψης. Πράγματι, ο εσωτερικός κόσμος προς τον οποίο αποσύρεται ένα παιδί όταν παίζει ή ονειρεύεται είναι συχνά για εκείνο πολύ πιο ενδιαφέρων ή ευχάριστος, και λειτουργεί σύμφωνα με τους δικούς του κανόνες. Επειδή τέτοια παιδιά διέπονται πολύ έντονα από τον εσωτερικό τους κόσμο, συχνά αδυνατούν να κατανοήσουν τις σχέσεις ανάμεσα σε συμπεριφορά και αντίδραση στον πραγματικό κόσμο. Λ.χ. όταν υφίστανται αυστηρές παρατηρήσεις ή επιθέσεις, αδυνατούν να συλλάβουν ποιά ήταν η δική τους συμμετοχή στη δημιουργία του προβλήματος. Έτσι ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο του προγράμματος αυτού είναι η εμπειρική ανάδειξη βασικών αρχών όπως αιτία – αποτέλεσμα, συνέπεια, τάξη κ.λπ.

σελίδα 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Dyslexia-help.gr (Traute Lutz) 2013    

Οι επαγγελματικές υπηρεσίες που περιγράφονται ως Davis®, Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, Davis Orientation Counseling® και Davis Math Mastery® μπορούν να παρασχεθούν μόνο από πρόσωπα που έχουν εκπαιδευτεί και εξουσιοδοτηθεί ως Davis® Facilitators από την Davis® Dyslexia Association International. Για περισσότερες πληροφορίες: www.dyslexia.com

 

Webdesign by soptop © 2013