Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ)

Το σύνδρομο διαταραχής ελλειμματικής προσοχής χαρακτηρίζει παιδιά, εφήβους και ενήλικες που διαθέτουν περιορισμένη δυνατότητα συγκέντρωσης, αναντίστοιχη με την ηλικία τους. Αυτή η έλλειψη δυνατότητας συγκέντρωσης, που συχνά συνυπάρχει με υπερκινητικότητα ή υποκινητικότητα, μπορεί να οδηγήσει σε μαθησιακά προβλήματα, κάτι που έχει ως συνέπεια  η μαθησιακή πρόοδος που επιδεικνύουν να μην αντιστοιχεί με τις δυνατότητές τους.  

  • ΔΕΠΥ και αυθορμητισμός: Η τάση είναι να ενεργεί κανείς πριν σκεφτεί, να μην συνειδητοποιεί τις συνέπειες των ενεργειών του και σπάνια μόνο να αντλεί από αυτές συμπεράσματα για τις μελλοντικές του ενέργειες.
  • Υπερκινητικότητα: Μεγάλη εσωτερική και εξωτερική βιασύνη και ανησυχία, το υποκείμενο φέρεται σπασμωδικά, πετάγεται συνεχώς από το ένα θέμα στο άλλο, ξεχειλίζει από ιδέες και ενδιαφέρεται για τα πάντα.
  • Υποκινητικότητα: Πολύ αργοί εσωτερικοί και εξωτερικοί ρυθμοί, το υποκείμενο μοιάζει ονειροπόλο και συχνά αποτραβιέται στον δικό του εσωτερικό κόσμο.

σελίδα 2

 

 

 

 

 

 

 

 

© Dyslexia-help.gr (Traute Lutz) 2013    

Οι επαγγελματικές υπηρεσίες που περιγράφονται ως Davis®, Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, Davis Orientation Counseling® και Davis Math Mastery® μπορούν να παρασχεθούν μόνο από πρόσωπα που έχουν εκπαιδευτεί και εξουσιοδοτηθεί ως Davis® Facilitators από την Davis® Dyslexia Association International. Για περισσότερες πληροφορίες: www.dyslexia.com

 

Webdesign by soptop © 2013